Gasilko d.o.o.

Vse kar za požarno varnost potrebujete vi, vam Gasilko priskrbi!

Za vas izvajamo:

 

1. Izobraževanje in usposabljanje s področja Varnosti in zdravja pri delu

Izobraževanje in preverjanje usposobljenosti iz Varnosti in zdravja pri delu opravljamo v skladu s Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 - Ur.l. RS, št. 43/11), v vaših prostorih ali v naši predavalnici, z vašo ali našo avdio-video opremo. Po potrebi lahko sodelujemo pri praktičnem preverjanju usposobljenosti za varno delo.

Po uspešno opravljenem preverjanju usposobljenosti dobijo udeleženci potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu.

2. Izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja

 Lahko vam izdelamo:

  • Izjavo o varnosti z oceno tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 – Ur.l. RS, št. 43/11);

Izdelamo vam tudi vse priloge in izjave, s katerimi morajo biti seznanjeni vaši zaposleni.

3. Nudenje uslug strokovnega delavca

Nudimo vam tudi storitev strokovnega delavca v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (28. člen ZVZD-1).

4. Pregled delovne opreme

Podjetje Gasilko d.o.o. ima vsa potrebna dovoljenja za pregledovanje delovne opreme (19. člen ZVZD-1 in Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme – Ur.l. RS, št. 101/04). Strokovno usposobljeno osebje vam lahko opravi pregled le-te, izdela zapisnik in izda potrdila o pravilni nameščenosti in delovanju v skladu s predpisi.